ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂತ್ರ  » ಕನ್ನಡ  » Topics
Share This Story
ವಾತ್ಸಾಯನ ಕಾಮಸೂತ್ರ
ರತಿಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮಸೂತ್ರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಂಗಿಗಳು
ಮಲ್ಲಿನಾಘ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಅನೇಕರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ವಾತ್ಸಾಯನ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ತಾನಾಗಿಯೇ ಅರಳಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. 4ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ವಾತ್ಸಾಯನನ ಕಾಮಸೂತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಭಾವವೇ ಅಂತಹುದು. ಕೆಲವರು ಓದಿರುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹೆಸರು ಕೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ, ಕೆಲವರು ಕೆಲ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುವಿಹಾಕಿದ್ದರೆ, ಹಲವರು ನೋಡಲೂ ಆಗದೆ, ಓದಲೂ ...
Hot Sex Positions From Vatsayana Kamasutra
Journey From Sex To Super Consciousness
ಸಂಭೋಗದಿಂದ ಸಮಾಧಿಯ ಕಡೆಗೆ..
ಶಾಮ್,ಕಾಮಸೂತ್ರ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ ಸುದ್ದಿ ಓದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹ...