ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂತ್ರ  » ಕನ್ನಡ  » Topics
Share This Story
ಶಯನಗೃಹ
ಶಯನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕಾಮಕೇಳಿ ಆನಂದಕ್ಕೆ 5 ಟಿಪ್ಸ್
ಕತ್ತಲು ಸುತ್ತಲು ಮುತ್ತಿದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ? ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ, ಅಡುಗೆಮನೆ, ಟೆರೇಸ್, ವರಾಂಡ, ಬಚ್ಚಲುಮನೆ, ಗ್ಯಾರೇಜಿನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಕಾರಿನೊಳಗೆ... ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಹಸಿದಿರುವ ಮೈ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಹದಿಹರೆಯದ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದಾದರೇನು? ಕಂಡ ಸ್ಥಳವೆಲ್ಲ ಶೃಂಗಾರಮಯವೆ. ಆದರೆ ಕಾಲ ಪಕ್ವವಾದಂತೆಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಳಿದಾಡುವ ಗಾಳಿ ಪಕ್ಕದಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಕಿವಿ ಹೊಕ್ಕಂತೆಲ್ಲ, ...
Tips To Enjoy Sex Inside The Bedroom
First Night Decorations
ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ಶಯನಗೃಹದ ಶೃಂಗಾರ
ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ, ಮದುವೆ, ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ, ನಂತರದ ಸುಮಧುರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ 'ಹೀಗಿದ್ದರ...