•  
ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂತ್ರ  » ಕನ್ನಡ  » Topics
Share This Story
Ravindra
ಮಧುಮಂಚ ಕರೆಯುತಿದೆ ಬಾ ಗೆಳತಿ
ಮೊದಲರಾತ್ರಿಯ ಮಧುರಮಿಲನದಮೊದಲ ಸುಖದ ಮಧುರಾನುಭವಕೆಮಧುಮಂಚ ಕರೆಯುತಿದೆ ಬಾ ಗೆಳತಿಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಯದ ಪ್ರಥಮ ಚುಂಬನದಪ್ರಥಮ ಸುಖದ ಪ್ರಣಯಾನುಭವಕೆ ಮಧುಮಂಚ ಕರೆಯುತಿದೆ ಬಾ ಗೆಳತಿನಿ...
First Night Lovemaking Poem Kamasutra
Honeymoon Couple First Night Poem Ravindra
ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ
ಮೊದಲರಾತ್ರಿಯ ಮಧುರಯಾತನೆ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮಧುರಮೀಲನಕೆಶ್ರೀಕಾರವಾಡಲಿ|ಸ್ಪರ್ಶದಲಿ ಮೃದುತನವಿರಲಿ, ಚುಂಬನದೀ ಅಧರ ಅಮೃತ ಸವಿಯಲಿ|ಅವಳ ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದು ಹೃದಯವ ಮೀಟಲಿ, ಬೆರಳಿಗಿ...
ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯ ಮಧುರ ಯಾತನೆ!
ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಅದು ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಘಳಿಗೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರ ಬಾಳಿನಲ್ಲೂ ಅಪರೂಪ ಹಾಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾರದ ರಾತ್ರಿ. ಮೊಗ್ಗಿನಂತ ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಆ...
First Night Preparations The Key To Success

Get Notifications from Kannada Indiansutras