•  

ಆಹಾ! ಇಂತಹ ಸೆಕ್ಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ!

Array

ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಶೈಲಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರಿದ ಮೇಲೆ, ನೀವು ಹಲವಾರು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಡೆದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸತ್ಯ!

ಇದನ್ನು ನೀವು ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ನಿಮಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಬನ್ನಿ ಅದೇನು ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕೆನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರಲಿ. ಆಗ ಈ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿ....  

ಹಂತ #1

ಹಂತ #1

ಆಕೆ ನಗ್ನವಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಕೆಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿ. ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಆಕೆಗೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸಬಾರದು.

ಹಂತ #2

ಹಂತ #2

ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತೋರುಬೆರಳನ್ನು ಈ ಕೆನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ. ಈ ಕೆನೆಯಿಂದ ಆಕೆಯ ಸ್ತನಗಳ ಸುತ್ತ ವೃತ್ತವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ, ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಕೆಯ ಸ್ತನಗಳ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಿ.

ಹಂತ #3

ಹಂತ #3

ಈ ಕೆನೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಲೇಪಿಸುವಾಗ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾದಕವಾದ ಸದ್ದುಗಳನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಹಂತ #4

ಹಂತ #4

ಈಗ ಈ ಕೆನೆಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ನೆಕ್ಕಲು ಆರಂಭಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಆಕೆಯ ತ್ವಚೆಗೆ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ. ಆಕೆಯ ಸ್ತನಗಳ ಸುತ್ತ ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಈಗ ಆಕೆಯ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅದನ್ನು ಸಹ ನೆಕ್ಕಿ.

ಹಂತ #5

ಹಂತ #5

ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಕೆಯ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡವಾಗ ಆಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಥ್ರಿಲ್ ಎರಡೂ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚಕಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಹಂತ #6

ಹಂತ #6

ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಂದಗೊಳಿಸಲು ಇರುವ ಉತ್ತಮ ಐಡಿಯಾ ಒಂದು ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಆಕೆಯ ಎದೆಯಿಂದ ಯೋನಿಗೆ ಒಂದು ನೇರ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ. ಈಗ ಮೇಲಿನಿಂದ ಯೋನಿಯತ್ತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಈ ಗೆರೆಯನ್ನು ಅಳಿಸುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಮೇಲಿನಿಂದ ನೀವು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಬರುವುದರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ!.

ಹಂತ #7

ಹಂತ #7

ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆನೆಯನ್ನು ಲೇಪಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಟಾಪಿಂಗ್ ರೀತಿ ಸವಿಯಲು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ! ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತ್ವಚೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ!

 
 
English summary
Is your partner complaining that she is bored of your regular moves even after you have put in lots of efforts? Then get some whipped cream from the refrigerator. Seriously! No, you are not going to use it as a lubricant. There is something else you can do with cream. Just remember this much. What you use and what you do, don't matter. How much you arouse her is what matters.
Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 23:10 [IST]

Get Notifications from Kannada Indiansutras

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Indiansutras sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Indiansutras website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more