•  

ಸಂಭೋಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸುಖ ನೀಡುವ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

Array

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಭೋಗ ಸಹ ನೀಡಲಾರದಷ್ಟು ಸುಖವನ್ನು ಮುಖ ಮೈಥುನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅದರ ಸುಖವನ್ನು ಬಲ್ಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ನಾಲಿಗೆಯು ಅವರ ಜನನಾಂಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಚುಂಬಿಸಿದಾಗ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ಪುರುಷನು ಸಹ ತನ್ನ ಲಿಂಗದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೀಪಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸಂಭೋಗ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ... ಸಂಭೋಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸುಖ ನೀಡುವ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ...

ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿ

ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿ

ನಾಲಿಗೆ ಹರಿತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದು ಸತ್ಯ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿ ತಮಗೆ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಯೋನಿಯನ್ನು ಚುಂಬಿಸುವುದು, ಯೋನಿಯ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತೂರಿಸುವುದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಯೋನಿಯ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ, ಸ್ತನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಗದ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಓಡಾಡಲಿ. ಆಕೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಆಕೆಗೆ ನೋವಾಗದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚೋದಿಸಿ. ಆಗ ನೋಡಿ ಆಕೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾಳೆ.

ಎರಡೆರಡು ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ

ಎರಡೆರಡು ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ

ನಿಮಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಗಾತಿಯು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳನ್ನು ಆಕೆಯ ಯೋನಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಚಂದ್ರನಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಆಡಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ.

ಒಳತೊಡೆಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ

ಒಳತೊಡೆಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ

ಅರೆ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿ, ನೆಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಮೃದುವಾಗಿ ಕಚ್ಚಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಯೋನಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಭಾಗವು ಸಹ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಿದರೆ ಆಕೆಯು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ

ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ

ನೀವು ಯೋನಿಯನ್ನು ಚೀಪುವಾಗ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ. ನೀವು ಆಕೆಯ ಜನನಾಂಗಗಳನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಚೀಪುವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಆಕೆಯು ಸಹ ಆನಂದದಿಂದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತಾಳೆ.

ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ

ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಕ್ಕಲು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಮಡಚುವ ಅಥವಾ ಕೋನ ಬದಲಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರುಗಾ ಮರುಗಾ ಇಲ್ಲವೇ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಳಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಕೆಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ತಲುಪಬಹುದು.

ಆಕೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ

ಆಕೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ

ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗು ನಾವು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಆಕೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಗಂಡನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ.

 
 
English summary
Sometimes, a blow job works better than penetration. Yes, many couples admit it. Some men and women experience orgasm only when a tongue touches the privates. Every man dreams of a woman who can lick his balls well. In the same way, even women want to men to learn the basics of licking the right places. If you are planning to go down on her, there are some things to remember.
Story first published: Friday, April 14, 2017, 23:02 [IST]

Get Notifications from Kannada Indiansutras